Misja

 Stowarzyszenie SOLANIZATORZY soli w 3 priorytetach

3 Priorytety Solanizatorów

 

Priorytety Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

  • promocję kultury polskiej w kraju i za granicą;
  • animację kultury i sportu w społecznościach lokalnych;
  • zwiększanie dostępności do kultury, edukacji i sportu;
  • promocję i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych i dostępu do kultury i sportu dla dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych i osób starszych;
  • wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, edukacyjnej i sportowej;

 

UEPrzy realizowaniu Priorytetów Stowarzysznia istotnym fundamentem jest Współpraca z krajami Unii Europejskiej, dlatego osobnym priorytetem jest Promocja Integracji Europejskiej. 

 

Realizowane Projekty Stowarzyszenia:

  • 6. Solanin Film Festiwal 2014 3 priotety
  • Warsztaty filmowe z licealną młodzieżą 2

 

Pobierz Statut

PDFPobierz Statut Stowarzyszenia SOLANIZATORZY  // format .pdf